Автоматизація секціонування розподільної мережі в умовах стимулюючого регулювання

Впровадження принципів стимулюючого регулювання у тарифоутворенні базується на суттєвому (у рази) зниженні базових показників, таких як ENS та SAIDI. Аналіз динаміки ENS і SAIDI там показує, що скорочення величини SAIDI характеризується триразовим зниженням кожну третину тимчасового відрізка з моменту прийняття стимулюючого регулювання до сьогодні.

У провідних країнах така програма реалізується протягом 30-40 років і величина SAIDI не перевищує 100 хвилин на рік. Декларований у вітчизняних мережах показник за різними даними лежить у діапазоні 600-900 хвилин на рік. Водночас аналіз показників надійності мереж, що використовують принципи децентралізованого секціонування, протягом 15 років доводить ефективність застосування реклоузерів як основного обладнання при створенні пунктів автоматичного секціонування та мережевого резервування, що базується на скороченні часу пошуку місця аварії та скороченні часу відновлення електропостачання кінцевого споживача. У вітчизняних мережах найбільшого поширення набуло так зване «адресне» підвищення надійності, яке дозволяє суттєво скоротити SAIDI як основний показник, що використовується для оцінки надійності розподільчої мережі SAIDI. Як приклад пропонується проаналізувати реальну схему фідера 10 кВ та показники ефективності роботи цієї мережі, базова схема якої наведена на малюнку 1.

МАЛЮНОК 1

Базова схема характеризується такими показниками: питома ушкоджуваність ω0=69 1/рік (за даними оперативного журналу), довжина L=20,29 км, встановлена потужність Р=4,7 МВА, середнє відновлення Тв=5,6 години. Методика розрахунку дозволяє визначити розрахункову величину SAIDI=1996 хв і недовідпуск електроенергії Wбаз=8534 кВА.

Проектом модернізації мережі передбачалася організація мережевого резервування ТП-876 із частковою заміною повітряної лінії на кабельну, а також реалізація паралельного секціонування двох відгалужень. В результаті реалізації цього проекту розрахункова схема набула вигляду, наведеного на малюнок 2.

МАЛЮНОК 2

Приймаючи коефіцієнт завантаження встановленого устаткування лише на рівні 0,5, визначимо величини SAIDI і ENS.

Для відгалужень від магістралі (паралельне секціонування) величина SAIDI склала 593 хв., що у 4 разу менше аналогічного показника для базового варіанта.

Для споживачів, які живляться від пункту мережевого резервування, величина SAIDI покращена практично в 40 разів і становить 55 хвилин. Недовідпуск електроенергії мережевою компанією для споживачів, що живляться від відгалужень, знижений у 14 разів і становив 1830 кВт*год. Недовідпустка електроенергії споживачів, що живляться від мережевого АВР, у цих умовах не є критичною.

Таким чином, реалізація мережевого АВР із застосуванням вакуумних реклоузерів дозволяє суттєво покращити надійнісні характеристики мережі. Слід звернути увагу, що в даному випадку недовідпустка електроенергії споживачам, які живляться від мережевого АВР, не є визначальним і може не використовуватися при оцінці економічної доцільності подібних проектів через більшу значущість величини SAIDI.